Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Komentarz eksperta » Termin złożenia sprawozdań budżetowych za październik
2018-11-06, Krystyna Gąsiorek

Termin złożenia sprawozdań budżetowych za październik

Kierownicy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, sporządzający sprawozdania budżetowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU z 2018 r., poz.109 ze zm.), powinni się liczyć z możliwością przesunięcia terminu złożenia sprawozdań za październik 2018 r., jeśli ostateczna data ich przekazania przypada na 10 listopada 2018 r.
Krystyna Gąsiorek

Krystyna Gąsiorekekspert z zakresu klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej

Zapisy wymienionego rozporządzenia stanowią, że w przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, należy złożyć sprawozdanie w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 

W związku z planami ustanowienia 12 listopada dniem wolnym od pracy istnieje możliwość, że sprawozdania budżetowe za październik będą mogły wyjątkowo w tym roku być złożone 13 listopada 2018 r. Ostatecznie zdecyduje o tym parlament oraz prezydent, od których zależy ustanowienie 12 listopada dniem wolnym od pracy. 

Warto podkreślić, że termin złożenia sprawozdań jest bardzo ważny, ponieważ złożenie sprawozdania po terminie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.