Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Dział

Komentarz eksperta

Podatek znów od części budowlanej urządzeń

Od 1 stycznia 2017 r. – w wyniku nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy Prawo budowlane – całkowita wartość elektrowni wiatrowych jest opodatkowana podatkiem od nieruchomości. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania zrezygnowano zatem z podziału na części budowlane i niebudowlane. Zarówno gminy, jak i podmioty będące właścicielami elektrowni wiatrowych zaakceptowały taki stan prawny. Co więcej – samorządy ujęły w swoich budżetach zwiększone dochody z tego tytułu. więcej »

Komitet o wieczystym użytkowaniu gruntów

Księgowi jst zapewne zwrócili już uwagę na zmieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i przekazany do publicznej dyskusji projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jst (projekt opublikowano w części poświęconej Komitetowi, w zakładce „Zaproszenie do współpracy”). więcej »

Definicja pierwszego zasiedlenia

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie od 1 lipca 2018 r. kolejnej szerokiej nowelizacji przepisów o VAT. Jedna z istotniejszych zmian dotyczy zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości. więcej »

Trudniej o zmianę terminu realizacji projektu

Nowelizacja ustawy wdrożeniowej uchwalona 7 lipca 2017 r. przyniosła beneficjentom korzystającym ze środków unijnych niemiłą niespodziankę. więcej »

Raport o stanie jst

Na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU poz. 130) wprowadzono nowe regulacje do ustaw samorządowych. więcej »

Decyzja w sprawie wstecznej centralizacji

Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie (I FPS 7/17), w którym zdecydował o przekazaniu składowi 7 sędziów sprawy, która jest przedmiotem zainteresowania wielu samorządów. więcej »

Nowa formuła budżetu obywatelskiego

Na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadzono do ustaw samorządowych nowe regulacje w sprawie budżetu obywatelskiego. więcej »

Konsekwencje wprowadzenia split payment

W lipcu br. podatnicy będą musieli się zmierzyć z kolejną istotną zmianą w VAT – wprowadzeniem split payment. Mechanizm podzielonej płatności będzie można stosować przy opłacaniu należności wynikającej z faktury. W razie wyboru split payment tylko kwota netto będzie wpłacana na konto sprzedawcy, VAT wpłynie na odrębny rachunek. więcej »

10 000 zł a wydatki inwestycyjne

Nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) musi być sfinansowane albo ze środków na wydatki inwestycyjne (§ 605, § 606) albo na wydatki bieżące (§ 421). więcej »

NSA o opłatach niepodlegających VAT

Wskutek centralizacji VAT jst były zobowiązane uwzględnić w rozliczeniach podatkowych obroty nierozpoznawane dotychczas przez jednostki budżetowe, co rodziło wiele wątpliwości i sporów. Organy podatkowe zajmowały sprzeczne stanowiska m.in. w materii opodatkowania czynności szkół i przedszkoli oraz usług opiekuńczych. więcej »

« poprzednia