Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Co się zmieni w klasyfikacji budżetowej?

2019-07-17, KW

Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejnymi zmianami w klasyfikacji budżetowej. Wiele przepisów ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2019 r. więcej »

Segregacja bardziej się opłaci

2019-07-17, KW

Sejm uchwalił 4 lipca nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przewiduje ona zmianę wysokości opłat dla podmiotów, które nie segregują śmieci. więcej »

Uszczuplony wzór WPF

2019-07-17, KW

Wieloletnie prognozy finansowe (WPF), przedstawiane wraz z projektem budżetu na rok 2020, będą już najprawdopodobniej sporządzane na nowych wzorach uszczuplonych o około 20 pozycji. więcej »

Wzmocniona ochrona praw pracowników

2019-06-06, KW

Sejm uchwalił korzystne dla pracowników zmiany w kodeksie pracy. więcej »

Cele operacyjne jednostki do wyznaczenia

2019-06-06, KW

Nowe regulacje w sprawie planowania i rozliczania działalności, kontroli zarządczej oraz audytu w jsfp mają się znaleźć już w styczniu w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych. więcej »

Podzielona płatność niebawem obowiązkowa

2019-06-06, KW

Od września zapłata za nabycie towarów i usług objętych dotąd mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT będzie realizowana z wykorzystaniem podzielonej płatności. więcej »

Komornik sądowy nie jest podatnikiem VAT

2019-05-07, KW

Minister Finansów wydał interpretację ogólną rozstrzygającą, że komornicy sądowi wykonujący czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym nie są podatnikami VAT. więcej »

Niepełne dane

2019-05-07, KW

Wyniki dwóch kontroli przeprowadzonych przez NIK sygnalizują istotne problemy z gromadzeniem i aktualizacją danych na temat nieruchomości samorządów i Skarbu Państwa. więcej »

Podział rezerwy subwencji oświatowej

2019-05-07, KW

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało „Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019”. więcej »

Bilans budżetu państwa jeszcze nie teraz

2019-03-29, KW

Minister Finansów podpisała rozporządzenie wprowadzające zmiany w rozporządzeniu z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej, decydując tym samym o odroczeniu terminu sporządzenia bilansu budżetu państwa. więcej »

« poprzednia