Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Ministerstwo Finansów wyjaśnia

2019-10-09

– Czy koszty zagospodarowania terenów zielonych związanych z realizowaną inwestycją zwiększają jej koszt i wartość środka trwałego? – Czy nadzory gwarancyjne i pogwarancyjne zwiększają wartość środka trwałego? – Czy szkolenia związane z obsługą nowego środka trwałego zwiększają jego koszty? więcej »

Rozrachunki z kontrahentami

2019-09-09, AM

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu 9 lipca br. przyjął stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami, które ma obowiązywać przy sporządzaniu sprawozdań finansowych już za 2019 r. więcej »

Wiążąca informacja stawkowa

2019-09-09, AM

Z ustaleniem prawidłowej stawki VAT przez podatników wiąże się wiele wątpliwości. więcej »

Maksymalne stawki w podatkach lokalnych

2019-09-09, AM

W Monitorze Polskim pod poz. 738 ukazało się obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020. więcej »

Co się zmieni w klasyfikacji budżetowej?

2019-07-17, KW

Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejnymi zmianami w klasyfikacji budżetowej. Wiele przepisów ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2019 r. więcej »

Segregacja bardziej się opłaci

2019-07-17, KW

Sejm uchwalił 4 lipca nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przewiduje ona zmianę wysokości opłat dla podmiotów, które nie segregują śmieci. więcej »

Uszczuplony wzór WPF

2019-07-17, KW

Wieloletnie prognozy finansowe (WPF), przedstawiane wraz z projektem budżetu na rok 2020, będą już najprawdopodobniej sporządzane na nowych wzorach uszczuplonych o około 20 pozycji. więcej »

Wzmocniona ochrona praw pracowników

2019-06-06, KW

Sejm uchwalił korzystne dla pracowników zmiany w kodeksie pracy. więcej »

Cele operacyjne jednostki do wyznaczenia

2019-06-06, KW

Nowe regulacje w sprawie planowania i rozliczania działalności, kontroli zarządczej oraz audytu w jsfp mają się znaleźć już w styczniu w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych. więcej »

Podzielona płatność niebawem obowiązkowa

2019-06-06, KW

Od września zapłata za nabycie towarów i usług objętych dotąd mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT będzie realizowana z wykorzystaniem podzielonej płatności. więcej »

« poprzednia