Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Wytyczne w sprawie polityki rachunkowości

2019-02-04, KW

W styczniu opublikowano zaktualizowaną wersję Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” (DzUrz MF z 2019 r., poz. 2). więcej »

Będzie nowe prawo zamówień publicznych

2019-02-04, KW

Na stronach RCL opublikowano długo konsultowany projekt zupełnie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (projekt z 21 stycznia 2019 r.), który ma na celu kompleksowe uregulowanie procedur przetargowych i umów zawieranych pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami. Przepisy te zastąpią obecną ustawę z 29 stycznia 2004 r. więcej »

Łatwiejsze rozliczenie z opcją „Twój e-PIT”

2019-02-04, KW

Od 15 lutego br. podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-37 i PIT-38 będą mogli skorzystać z usługi „Twój e-PIT”, dostępnej na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl). Od przyszłego roku opcja ta będzie dostępna także dla rozliczeń PIT-36, PIT-36L i PIT-28. więcej »

Podział subwencji oświatowej

2019-01-07, KW

Minister Edukacji Narodowej podpisała 18 grudnia 2018 r. rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (DzU z 2018 r., poz. 2446). więcej »

Nowe terminy składania sprawozdań

2019-01-07, KW

Trwają prace legislacyjne zmierzające do zmiany niektórych terminów składania sprawozdań budżetowych i sprawozdań budżetowych w układzie zadaniowym. więcej »

Umorzenia w jst zbyt uznaniowe

2019-01-07, KW

Najwyższa Izba Kontroli zbadała prawidłowość umarzania zaległości podatkowych przez samorządy. Z dokumentu opisującego wyniki kontroli wynika, że organy wykonawcze gmin umarzają tego typu należności zbyt uznaniowo. więcej »

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

2018-12-10, KW

Na stronach RCL pojawił się projekt zmian w rozporządzeniu z 2 marca 2010 r. w sprawie klasyfikacji budżetowej. Nowe przepisy (z pewnymi wyjątkami) mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. i mogą być stosowane do planu budżetu na 2019 r. więcej »

Zestaw wskaźników dla jst

2018-12-10, KW

Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jst oraz informacje o nadwyżce operacyjnej w jst w latach 2015–2017. więcej »

Nowa matryca stawek VAT

2018-12-10, KW

Pojawiające się od kilku miesięcy zapowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące uproszczenia matrycy stawek VAT znalazły potwierdzenie w projekcie nowelizacji ustawy o VAT. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 kwietnia 2019 r. Ustawodawca uznał, że istniejący w Polsce system stawek może być źródłem problemów z prawidłowym przyporządkowaniem towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU. więcej »

Wyjazd integracyjny finansowany z zfśs

2018-11-06, KW

Wyjazd integracyjny finansowany ze środków zfśs nie jest źródłem przysporzenia majątkowego dla pracownika, a zatem nie stanowi nieodpłatnego świadczenia, od którego należałoby naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych – potwierdził Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 października 2018 r. (0114-KDIP3-2.4011.504.2018.1.KP). więcej »

« poprzednia