Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Wadliwe lub nieistniejące upoważnienia

2019-12-04, KW

Jednostki samorządu terytorialnego powinny lepiej kontrolować proces udzielania upoważnień do podejmowania decyzji administracyjnych i innych czynności – to wniosek płynący z kontroli NIK. więcej »

Mikrorachunek podatkowy

2019-12-04, KW

Od 1 stycznia nadchodzącego roku zobowiązania z tytułu podatku VAT oraz podatków dochodowych (PIT i CIT) będą przekazywane do urzędu skarbowego wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku). więcej »

Urzędnik zadzwoni do obywatela

2019-12-04, KW

Na początku listopada Prezydent podpisał ustawę z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r., poz. 2294). więcej »

Jak opracować WPF?

2019-10-30, KW

Pod koniec października weszły w życie przepisy zmieniające wzór wieloletniej prognozy finansowej jst. więcej »

Sprawozdania budżetowe w 2020 r.

2019-10-30, KW

Rozporządzeniem z dnia 15 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawo­zdawczości budżetowej (DzU poz. 1996) wprowadzono nowe sprawozdanie Rb-FEP z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych, sporządzane przez Prezesa ZUS-u (wzór dodano w załączniku 33a). więcej »

Ministerstwo Finansów wyjaśnia

2019-10-09

– Czy koszty zagospodarowania terenów zielonych związanych z realizowaną inwestycją zwiększają jej koszt i wartość środka trwałego? – Czy nadzory gwarancyjne i pogwarancyjne zwiększają wartość środka trwałego? – Czy szkolenia związane z obsługą nowego środka trwałego zwiększają jego koszty? więcej »

Rozrachunki z kontrahentami

2019-09-09, AM

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu 9 lipca br. przyjął stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami, które ma obowiązywać przy sporządzaniu sprawozdań finansowych już za 2019 r. więcej »

Wiążąca informacja stawkowa

2019-09-09, AM

Z ustaleniem prawidłowej stawki VAT przez podatników wiąże się wiele wątpliwości. więcej »

Maksymalne stawki w podatkach lokalnych

2019-09-09, AM

W Monitorze Polskim pod poz. 738 ukazało się obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020. więcej »

Co się zmieni w klasyfikacji budżetowej?

2019-07-17, KW

Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejnymi zmianami w klasyfikacji budżetowej. Wiele przepisów ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2019 r. więcej »

« poprzednia