Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » 9 Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej już 25-26 kwietnia w Warszawie!
2019-03-13

9 Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej już 25-26 kwietnia w Warszawie!

Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej w tym roku odbywa się już po raz dziewiąty. Zwyczajowo podsumowane zostaną na niej efekty i defekty już prawie dekadę funkcjonującej kontroli zarządczej w Polsce. Omówione zostaną wyzwania, stawiane przez nowe regulacje i konieczność naprawy systemu w tych obszarach, które nie działają właściwie.

Jest to temat na tyle ważki, że przyciąga nie tylko przedstawicieli organizacji zobowiązanych do wdrożenia kontroli zarządczej w swoich organizacjach, ale z roku na rok coraz większą grupę zainteresowanych skutecznym i sprawnym funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej. Wszak dobrze funkcjonujący system KZ, to recepta na efektywne osiąganie celów i zaufanie interesariuszy do organizacji publicznych.

Zaproszeni przez organizatora eksperci posiadają kompetencje zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Reprezentują szereg dziedzin, jak: zarządzanie ryzykiem, audyt i kontrola czy compliance. Połączenie ich wiedzy i różnorodnych doświadczeń wskazać może najlepsze rozwiązania eliminujące nieprawidłowości, uniemożliwiające realnie oszczędne gospodarowanie publicznymi finansami i efektywne działania na rzecz obywateli.

Bilety oraz szczegółowy program na stronie:www.pikw.pl/2019-ix-krajowa-konferencja-kontroli-zarzadczej,1188.html