Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Będzie nowe prawo zamówień publicznych
2019-02-04, KW

Będzie nowe prawo zamówień publicznych

Na stronach RCL opublikowano długo konsultowany projekt zupełnie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (projekt z 21 stycznia 2019 r.), który ma na celu kompleksowe uregulowanie procedur przetargowych i umów zawieranych pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami. Przepisy te zastąpią obecną ustawę z 29 stycznia 2004 r.

Przygotowanie nowych regulacji wynika z konieczności dostosowania procedur do zmieniających się realiów gospodarczych. Proponowane rozwiązania zmierzają ku maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, wsparciu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz promowaniu innowacyjnych produktów i usług. Do kluczowych problemów, które mają zostać rozwiązane dzięki nowym przepisom, należą m.in.:

1) duża liczba wyłączeń spod reżimu prawa zamówień publicznych negatywnie wpływająca na transparentność;
2) wybieranie rozwiązań najtańszych zamiast najbardziej efektywnych w dłuższym okresie;
3) nieefektywne zarządzanie procesem zakupowym (planowanie, przygotowanie postępowania, realizacja);
4) koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych zamiast na uzyskaniu najlepszych jakościowo produktów lub usług;
5) niedostateczny (w stosunku do potencjału) udział małych i średnich przedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych;
6) niski odsetek zamówień udzielanych w innych trybach niż przetarg nieograniczony i zamówienia z wolnej ręki;
7) rozproszony i nieefektywny system kontroli;
8) zagrożenia dla realizacji inwestycji wynikające ze sporów pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi;
9) brak przejrzystości obecnie obowiązującej ustawy wywołany licznymi nowelizacjami (kilkudziesięcioma od momentu uchwalenia ustawy).

Projekt zawiera aż 682 artykuły (obecna ustawa – 227). Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Treść projektu nowej ustawy oraz ustawy wprowadzającej opublikowano na stronach: tinyurl.com/pzp-projekt oraz tinyurl.com/pzp-wprowadzenie [dostęp: 30.01.2019].