Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Bilans budżetu państwa jeszcze nie teraz
2019-03-29, KW

Bilans budżetu państwa jeszcze nie teraz

Minister Finansów podpisała rozporządzenie wprowadzające zmiany w rozporządzeniu z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej, decydując tym samym o odroczeniu terminu sporządzenia bilansu budżetu państwa.

Po raz pierwszy zostanie on sporządzony dopiero za 2021 r., a nie za 2018 r., jak pierwotnie planowano. W uzasadnieniu wskazuje się, że obecnie trwają prace nad reformą systemu budżetowego oraz rachunkowości publicznej i w związku z tym zasadne jest przygotowanie rozwiązań, które pozwolą w sposób całościowy i spójny zaprezentować dane z wykonania budżetu państwa. To z kolei wymaga odpowiednich zmian metodologicznych związanych m.in. ze sposobem dokonywania rozliczeń budżetowych. Projekt rozporządzenia zmieniającego opublikowano na: tinyurl.com/bilans-2021 [stan na: 28.03.2019].