Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Cele operacyjne jednostki do wyznaczenia
2019-06-06, KW

Cele operacyjne jednostki do wyznaczenia

Nowe regulacje w sprawie planowania i rozliczania działalności, kontroli zarządczej oraz audytu w jsfp mają się znaleźć już w styczniu w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych.

Kierownik jednostki będzie wyznaczał – w co najmniej rocznej perspektywie – cele jednostki. Premier oraz ministrowie kierujący działami administracji rządowej również uzyskają możliwość wyznaczania priorytetowych celów podległym organom lub kierownikom jednostek. Cele jednostek będą uwzględniane w ich planach operacyjnych. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu cele te powinny wynikać z obowiązujących przepisów prawa, średnio- i długookresowych strategii oraz innych dokumentów planistycznych, w tym branżowych lub resortowych dokumentów określających zadania i cele dla poszczególnych jsfp.

Zmiany te wpłyną na definicję kontroli zarządczej oraz regulacje dotyczące przeprowadzania audytu wewnętrznego. Projekt opublikowano na: tinyurl.com/ufp-cele [dostęp: 02.06.2019].