Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Co się zmieni w klasyfikacji budżetowej?
2019-07-17, KW

Co się zmieni w klasyfikacji budżetowej?

Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejnymi zmianami w klasyfikacji budżetowej. Wiele przepisów ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2019 r.

Projekt liczy kilkanaście stron i przewiduje liczne modyfikacje. Zakłada uchylenie, dodanie lub zmianę brzmienia poszczególnych rozdziałów (m.in. w działach 757 „Obsługa długu publicznego”, 801 „Oświata i wychowanie”, 855 „Rodzina”). Zmiany obejmą też niektóre paragrafy dochodowe (m.in. 076, 216, 252, 644) oraz wydatkowe (m.in. 216, 250, 252, 498, 644).

Jednostki samorządu terytorialnego powinny zwrócić uwagę na planowaną zmianę brzmienia grup wydatków wykazywanych w sprawozdaniach tych jednostek. Ponadto pojawią się nowe paragrafy wydatkowe 492 „Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” oraz 804 „Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy”.

Prace nad projektem można śledzić na stronie: tinyurl.com/zmiana-kb [dostęp: 09.07.2019].