Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Dane pod specjalnym nadzorem
2018-02-01, KW

Dane pod specjalnym nadzorem

Unijne rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych, zwane powszechnie rodo (DzUrz UE L z 4.05.2016 r., poz 119/1), nakłada na wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe, obowiązek dostosowania procedur do przepisów rozporządzenia.

Rys. B. Brosz

Jednostki mają na to czas do 25 maja br., kiedy przepisy rodo wchodzą w życie. Rozporządzenie znacząco zmieni dotychczasowe podejście do ochrony danych i nałoży nowe obowiązki na administratorów. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować odpowiedzialnością finansową.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) opublikował specjalną broszurę informacyjną „Czy jesteś gotowy na rodo?”, w której zwraca uwagę na najważniejsze zmiany. Analiza dokumentu ma pomóc administratorom danych w przygotowaniu się do nowych wymogów.

Warto zwrócić uwagę, że administratorami danych jest większość jednostek sektora finansów publicznych – urzędy, organy podatkowe, sądy, uczelnie czy zakłady opieki zdrowotnej. Ochrona danych osobowych ma również szczególne znaczenie w komórkach finansowo-księgowych i kadrowych.

Wytyczne GIODO opublikowano na stronie: tinyurl.com/GIODO-rodo [dostęp: 26.01.2018 r.].