Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » E-doręczenie zamiast poleconego
2020-04-08, KW

E-doręczenie zamiast poleconego

Jeszcze w tym roku (1 października) ma wejść w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych (druk sejmowy nr 239).
Rys. B.Brosz

Rys. B.Brosz

 W sensie prawnym e-doręczenie będzie tożsame z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego. Podmioty publiczne będą musiały posiadać adres do doręczeń elektronicznych, ponieważ ten kanał komunikacji ma się stać zasadniczym sposobem przesyłania korespondencji za potwierdzeniem odbioru. Będzie stosowany wobec wszystkich obywateli, których adresy elektroniczne znajdą się w specjalnie utworzonej bazie.


Obywatele będą też mogli skorzystać z usługi hybrydowej. Może ona polegać np. na dostarczeniu listu w postaci elektronicznej na pocztę, która go wydrukuje i dostarczy w postaci papierowej (przy zapewnieniu bezpieczeństwa i poufności informacji). Więcej na: tinyurl.com/RM-polecony oraz tinyurl.com/druk239 [dostęp: 04.03.2020].