Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » E-faktury w zamówieniach publicznych
2018-05-17, KW

E-faktury w zamówieniach publicznych

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. Przepisy, które mają wejść w życie 27 listopada 2018 r., wprowadzą obowiązek odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych przez zamawiających (w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jednostki powinny zwrócić uwagę na procedowane przepisy, tak by odpowiednio wcześnie przygotować się do zmieniających się standardów. Chodzi tu zarówno o merytoryczne przygotowanie pracowników, jak i przystosowanie systemów finansowo-księgowych do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych wystawianych przez wykonawców.

W przekazywaniu e-faktur będzie pośredniczyć centralna platforma elektronicznego fakturowania, a zamawiający i wykonawcy będą musieli utworzyć specjalne konta pozwalające im na korzystanie z platformy. Projekt opublikowano na stronie: tinyurl.com/e-fakturowanie [dostęp: 11.05.2018]. Szczegółowe informacje na temat platformy e-fakturowania są także udostępniane na oficjalnej stronie: efaktura.gov.pl.