Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Jeszcze zdolniejsza BeSTi@
2017-11-03, KW

Jeszcze zdolniejsza BeSTi@

Ministerstwo Finansów udostępniło w systemie BeSTi@ nową funkcjonalność „Symulacje WPF”, która pozwoli jst na realistyczne opracowanie wieloletniej prognozy finansowej.

Rys. B. Brosz

Narzędzie umożliwia też analizę wpływu prognozowanych przedsięwzięć na sytuację finansową jst. Nowy moduł jest przeznaczony przede wszystkim do wewnętrznego wykorzystania w jst i ma ułatwić opracowywanie WPF, np. w zakresie:

  • zbilansowania wydatków na nowe przedsięwzięcia ze źródłami ich finansowania;
  • prognozowania spłat ewentualnego zadłużenia (kredytów, pożyczek, emitowanych obligacji) zaciąganego na sfinansowanie przedsięwzięcia;
  • prognozowania skutków finansowych dla budżetów jst po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.