Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Maksymalne stawki w podatkach lokalnych
2019-09-09, AM

Maksymalne stawki w podatkach lokalnych

W Monitorze Polskim pod poz. 738 ukazało się obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.

Rys. B.Brosz

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w przyszłym roku wzrosną o 1,8% (wyliczane są one na podstawie inflacji za I półrocze, która według danych GUS wyniosła właśnie 1,8%). W większości przypadków podwyżki będą więc niewielkie.

Wysokości stawek podatków i opłat lokalnych ustala rada gminy w drodze uchwały, jednak stawki te nie mogą być wyższe od ustalonych przez Ministra Finansów. W przypadku zaś gdy rada gminy nie podejmie uchwały w sprawie nowych stawek podatków i opłat lokalnych, mają zastosowanie stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. Pełna treść obwieszczenia dostępna na: monitorpolski.gov.pl/MP/2019/738/1 [dostęp: 27.08.2019].