Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Mikrorachunek podatkowy
2019-12-04, KW

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia nadchodzącego roku zobowiązania z tytułu podatku VAT oraz podatków dochodowych (PIT i CIT) będą przekazywane do urzędu skarbowego wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku).

Jego numer jest nadawany każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie, bez konieczności składania jakich­kolwiek wniosków. Już teraz numer mikrorachunku można sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym – wystarczy podać swój numer PESEL (jeśli pytający jest osobą fizyczną) lub NIP (w przypadku organizacji).

Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, więc jego numer można sprawdzić w każdym czasie i miejscu. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku są całkowicie bezpłatne.

Dzięki nowemu rozwiązaniu wymienione podatki będą wpływały na jeden rachunek, który nie zmieni się nawet w przypadku przeprowadzki lub zmiany siedziby firmy. Nie będzie też konieczności szukania obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych, co ograniczy liczbę przelewów na niewłaściwe konto.

Ministerstwo Finansów ostrzega, by nie korzystać z innych stron internetowych niż podatki.gov.pl ani też z numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia. Mikrorachunek, oprócz identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r. Więcej na: tinyurl.com/MF-mikrorachunek [dostęp: 27.11.2019].