Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » MiniPortal dla zamówieniowców
2018-11-06, KW

MiniPortal dla zamówieniowców

Od 18 października 2018 r. obowiązują przepisy w sprawie elektronizacji zamówień publicznych, których wartość jest równa lub wyższa niż progi unijne.

Platformą pośredniczącą w komunikacji elektronicznej między zamawiającymi a wykonawcami jest obecnie miniPortal – tymczasowe rozwiązanie funkcjonujące do czasu pełnego uruchomienia platformy e-Zamówienia. MiniPortal, służący do m.in. do składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykorzystuje dotychczasowe konta zamawiających zarejestrowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pojawiły się filmy instruktażowe wyjaśniające działanie miniPortalu w zakresie: komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą (tinyurl.com/UZP-komunikacja), przygotowania postępowania (tinyurl. com/UZP-przygotowanie), otwarcia ofert (tinyurl. com/UZP-otwarcie) czy zmiany lub wycofania oferty (tinyurl.com/UZP-oferta).

Wszystkie informacje na temat miniPortalu są publikowane na stronie: uzp.gov.pl/strona-glowna [dostęp: 29.10.2018].