Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Ministerstwo Finansów wyjaśnia
2020-06-17

Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Jaki charakter ma umowa na dzierżawę i serwis sprzętu kopiującego, w ramach której jednostka samorządu terytorialnego uiszcza co miesiąc stałą kwotę obejmującą zarówno koszt nowych urządzeń kopiujących, jak i koszt papieru do drukowania, tonerów oraz serwisu?

Umowa została zawarta na okres 4 lat (2019–2022). Czy stanowi ona zobowiązanie zaliczane do tytułów dłużnych wywołujących skutki podobne do kredytu i pożyczki (wskazanych w art. 72 ustawy o finansach publicznych)? Czy zobowiązanie to powinno być ujęte w sprawozdaniu Rb-Z?

Odpowiedź MF: Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego określa tytuły dłużne zaliczane do państwowego długu publicznego, w tym rodzaje zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych. Wskazana w pytaniu umowa jest umową zawierającą w sobie umowę dzierżawy sprzętu kopiującego oraz umowę o świadczenie usług polegających na serwisie wydzierżawionego sprzętu. Wskazanej umowy generalnie nie powinno się traktować jako umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, gdyż jest to umowa, która uregulowana jest przepisami dzierżawy, oraz zlecenia, które stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług, w Kodeksie cywilnym. Wskazane umowy nie zawierają elementów czy też cech pożyczki. Jeżeli wspomniana wyżej umowa spełnia warunki określone w Kodeksie cywilnym, nie powinna być wykazywana w sprawozdaniu Rb-Z.