Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Nieskuteczna windykacja
2017-12-04, KW

Nieskuteczna windykacja

W informacji o wynikach kontroli „Wycena i windykacja należności niepodatkowych skarbu państwa” NIK zwróciła uwagę na istotny wzrost należności niepodatkowych Skarbu Państwa, których termin płatności upłynął.

Duże tempo ich wzrostu było m.in. wynikiem przewlekłości postępowań windykacyjnych lub zaniechania dochodzenia należności. NIK stwierdziła opóźnienia w wystawianiu upomnień i wezwań do zapłaty, w wystawianiu tytułów wykonawczych czy w podejmowaniu czynności windykacyjnych wobec dłużników niewywiązujących się z obowiązku płatności. Skuteczną windykację utrudniała także opieszałość jednostek w samym ustalaniu należności i wystawianiu not obciążeniowych, a także nienależyte zabezpieczanie interesów Skarbu Państwa w zawieranych umowach. Raport opublikowano na stronie: tinyurl.com/NIK-windykacja [dostęp: 24.11.2017 r.].