Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Niższe składki wypadkowe
2018-03-02, KW

Niższe składki wypadkowe

Od 1 kwietnia br. mają się zmienić kategorie ryzyka i odpowiadające im stawki składki na ubezpieczenie wypadkowe. Nowe zasady zostały ogłoszone w projekcie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki mają zachować 32 grupy działalności. Wzrost składki dotyczy 4 grup działalności, a jej obniżenie – 28 grup. Stopa procentowa składki dla grup działalności będzie się mieścić w przedziale 0,67–3,33%. To z kolei oznacza obniżenie składki dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, ponieważ ich składka wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy. Od kwietnia składka dla wymienionych podmiotów wyniesie zatem 1,67% (zamiast obecnych 1,8%). Do działalności, których dotyczy podwyższenie składki, należą: działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (wzrost do 3,06%), działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (wzrost do 1,73%), transport wodny (wzrost do 2,26%), działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (wzrost do 0,67%).

Projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem opublikowano na: tinyurl.com/wypadkowe [dostęp: 19.02.2018].