Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Nowe zasady w egzekucji administracyjnej
2019-03-29, KW

Nowe zasady w egzekucji administracyjnej

Do konsultacji trafił obszerny projekt zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Nowe przepisy mają uprościć i doprecyzować obowiązujące zasady. Zmiany obejmują takie obszary jak: środki zaskarżenia, egzekucja z majątku wspólnego małżonków, egzekucja z majątku dłużnika rzeczowego, zbieg egzekucji, egzekucja z pieniędzy, egzekucja z ruchomości, egzekucja z rachunków bankowych oraz wykonywanie przez naczelników urzędów skarbowych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym. Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu. Projekt opublikowano na: tinyurl.com/egzekucja-2018 [dostęp: 25.03.2019].