Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Ocena reformy służb celno-skarbowych
2020-02-11, KW

Ocena reformy służb celno-skarbowych

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wynika, że przeprowadzenie reformy administracji celno-skarbowej i w konsekwencji utworzenie skonsolidowanej struktury, jaką jest Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), było celowe i stworzyło warunki do poprawy efektywności całego systemu poboru danin publicznych.

Zmiany systemowe były bowiem – obok dobrej koniunktury gospodarczej – jednym z czynników, które wpłynęły na odnotowany w ostatnich latach wzrost dochodów podatkowych.

Największe zastrzeżenia NIK wzbudziły rozwiązania kadrowe związane z konsolidacją służb. Wiele osób, którym nie przedłożono propozycji pracy lub służby, zmieniono warunki na mniej korzystne albo też przekształcono stosunek służbowy w stosunek pracy, odebrało takie działania jako niesprawiedliwe. Skutkowało to licznymi postępowaniami, które toczyły się i toczą przed sądami administracyjnymi i powszechnymi.

W raporcie zwrócono też uwagę, że nie udało się wdrożyć części systemów informatycznych niezbędnych do usprawnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych KAS. Dotyczy to wdrożenia centralnego systemu finansowo-księgowego do obsługi gospodarki własnej w ramach KAS oraz zintegrowania systemów informatycznych mających znaczenie dla sprawnego poboru należności celno-skarbowych. Więcej na: tinyurl.com/NIK-reformaKAS