Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Oficjalne wytyczne w sprawie MPP
2018-07-18, KW

Oficjalne wytyczne w sprawie MPP

Ministerstwo Finansów opublikowało oficjalne objaśnienia podatkowe w sprawie mechanizmu podzielonej płatności (MPP), wydane na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej.

To oznacza objęcie ochroną podatników, którzy zastosują się do wyjaśnień. W dokumencie omówiono funkcjonowanie rachunku VAT, komunikat przelewu, zasady uwalniania środków z rachunku VAT, korzyści płynące ze stosowania MPP, konsekwencje dokonania w ramach MPP zapłaty na rachunek podmiotu innego niż dostawca lub usługodawca.

Wyjaśniono również zasady stosowania MPP w sektorze publicznym. W ustawie nie wprowadzono odrębnych regulacji dla jst, dlatego mechanizm funkcjonuje w nich na zasadach ogólnych. Z kolei dla dysponentów środków budżetu państwa został otwarty jeden wspólny rachunek VAT dla: rachunków dochodów; rachunków wydatków; rachunków pomocniczych państwowych jednostek budżetowych dla środków na wydatki niewygasające i dla dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa; rachunków pomocniczych, na otwarcie których wydał zgodę Minister Finansów. Dla pozostałych rachunków pomocniczych są prowadzone odrębne rachunki VAT. Pełna treść dokumentu jest dostępna na: tinyurl.com/VAT-MPP [dostęp: 16.07.2018].