Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Podział rezerwy subwencji oświatowej
2019-05-07, KW

Podział rezerwy subwencji oświatowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało „Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019”.
Rys. B. Brosz

Rys. B. Brosz

Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie zadania ujęte w dokumencie, w tym m.in.:

  • wzrost zadań w wyniku zwiększenia się liczby uczniów;
  • usuwanie skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodo­stępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego;
  • usuwanie skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst;
  • odprawy dla nauczycieli zwalnianych albo przechodzących na emeryturę w związku z likwidacją lub częściową likwidacją szkół albo placówek oświatowych (w tym gimnazjów);
  • wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych;
  • doposażenie pomieszczeń publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jst w nowo wybudowanych lub zaadaptowanych budynkach oraz w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach;
  • korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.

Termin składania wniosków o dofinansowanie niektórych zadań mija już 31 maja (w przypadku usuwania zdarzeń losowych mających miejsce przed końcem marca 2019 r., doposażania pomieszczeń oddanych do użytkowania przed tą datą, korekty z tytułu błędów statystycznych). Wnioski należy przesyłać przez platformę ePuap. Więcej na: tinyurl.com/MEN-rezerwa [dostęp: 26.04.2019].