Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Podzielona płatność niebawem obowiązkowa
2019-06-06, KW

Podzielona płatność niebawem obowiązkowa

Od września zapłata za nabycie towarów i usług objętych dotąd mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT będzie realizowana z wykorzystaniem podzielonej płatności.

Rys. B. Brosz

Nowe przepisy obejmą zatem takie towary jak węgiel, wyroby ze stali, złom, sprzęt elektroniczny, metale szlachetne czy roboty budowlane. W projekcie nowelizacji ustawy o VAT założono jednak, że podzielona płatność obejmie tylko te transakcje, których wartość przekracza 15 000 zł.

Kary za niezastosowanie się do ustawowych wymogów mają być bardzo dotkliwe. Jeśli nabywca nie dopełni obowiązku uregulowania VAT z wykorzystaniem podzielonej płatności, musi się liczyć z sankcją w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Taka sama sankcja obejmie wystawcę faktury, który nie umieści na niej oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”. Dodatkową konsekwencją będzie brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej części kosztów (lub konieczność zmniejszenia wysokości kosztów), w jakiej płatność dotycząca transakcji została rozliczona z pominięciem podzielonej płatności.

Projekt i uzasadnienie opublikowano na: tinyurl.com/ podzielona [dostęp: 02.06.2019].