Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Są wzory sprawozdań podatkowych jst
2018-01-16, KW

Są wzory sprawozdań podatkowych jst

W 2018 r. gminy po raz pierwszy złożą sprawozdania dotyczące niektórych podatków lokalnych. Wzory tych sprawozdań opublikowano w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (DzU z 2017 r., poz. 2455), które wchodzi w życie 12 stycznia br.

Organ podatkowy przekazuje sprawozdanie do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w następujących terminach:

  • część A (obejmującą dane o wysokości stawek podatku od nieruchomości, o średniej cenie skupu żyta i o średniej cenie sprzedaży drewna) – do 10 stycznia danego roku podatkowego (w 2018 r. – wyjątkowo do 28 lutego);
  • część B (obejmującą dane o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym oraz o podstawach opodatkowania zwolnionych od tych podatków) – do 20 lipca danego roku podatkowego.

Sprawozdanie podpisuje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym.