Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Segregacja bardziej się opłaci
2019-07-17, KW

Segregacja bardziej się opłaci

Sejm uchwalił 4 lipca nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przewiduje ona zmianę wysokości opłat dla podmiotów, które nie segregują śmieci.

Początkowo planowano, że opłata wyniesie dwukrotność opłaty maksymalnej, ale po uwagach samorządów wprowadzono rozwiązanie, które może być bardziej dotkliwe dla właścicieli nieruchomości. Rada gminy ma samodzielnie ustalić stawki opłaty podwyższonej, przy czym nie może być ona niższa niż dwukrotność i jednocześnie wyższa niż czterokrotność maksymalnej stawki opłaty określonej odpowiednio w art. 6k ust. 2a albo w art. 6j ust. 3b ustawy. Tego typu sankcja ma zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów.

Przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Najpierw ustawa musi jednak zostać zatwierdzona przez Senat i podpisana przez prezydenta. Treść dokumentu opublikowano na: tinyurl.com/odpady-2019 [stan na: 10.07.2019].