Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Składki na jedno konto
2017-11-03, KW

Składki na jedno konto

W ostatnim kwartale 2017 r. płatnicy składek mogą się spodziewać listu poleconego z ZUS, zawierającego informację o numerze nowego rachunku, na który od 1 stycznia 2018 r. będą wpłacać wszystkie składki.

Jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego będzie można łącznie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte. Jeśli płatnik do końca 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego, powinien zgłosić się do ZUS. Więcej na: zus.pl/eskladka [dostęp: 13.10.2017 r.].