Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Sprawozdania budżetowe w 2020 r.
2019-10-30, KW

Sprawozdania budżetowe w 2020 r.

Rozporządzeniem z dnia 15 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawo­zdawczości budżetowej (DzU poz. 1996) wprowadzono nowe sprawozdanie Rb-FEP z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych, sporządzane przez Prezesa ZUS-u (wzór dodano w załączniku 33a).

Opracowano też nowe wzory sprawozdań Rb-28NWS, Rb-NDS i Rb-34S oraz zmodyfikowano instrukcje sporządzania sprawozdań Rb-33, Rb-50, Rb-70, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-34S.

Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do miesięcznych sprawozdań Rb-FEP za październik 2019 r. oraz do kwartalnych sprawozdań Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-34S, Rb-50 i Rb-70 za I kwartał 2020 r.