Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Sprawozdania tylko elektronicznie
2018-09-07, KW

Sprawozdania tylko elektronicznie

Od 1 października zmienią się przepisy ustawy o rachunkowości (dalej: uor) dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 45 ust. 1f sprawozdanie będzie należało sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Ta sama zasada będzie dotyczyła skonsolidowanych sprawozdań finansowych (art. 63c ust. 2a uor). Nowe regulacje zawarto w art. 10 ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r., poz. 398), obowiązującej od 15 marca br.