Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Ułatwienia dla podatników i organów podatkowych
2020-04-08, KW

Ułatwienia dla podatników i organów podatkowych

Nowe zasady w zakresie VAT, podatku dochodowego i procedur określonych w ordynacji podatkowej – to zmiany, które przewidziano w projekcie nowelizacji przyjętym przez Radę Ministrów (druk sejmowy nr 207).

Zaplanowane rozwiązania mają ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obowiązków podatkowych oraz zapobiegać potencjalnym sporom na linii podatnik – organ podatkowy. Większość przepisów ma obowiązywać od 1 kwietnia br. Zmiany obejmą m.in.:

  • zmniejszenie liczby rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe;
  • wydłużenie ważności wniosku o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, złożonego przez podatnika do organu rentowego (wniosek będzie obowiązywał do jego wycofania, a nie tylko do końca roku, w którym został złożony);
  • umożliwienie niestosowania sankcji w zakresie odpowiedzialności solidarnej i rozliczania kosztów uzyskania przychodów, przewidzianych za dokonanie płatności na rachunki spoza wykazu podatników VAT;
  • wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w odniesieniu do zaliczania kosztów hipotetycznych odsetek do kosztów uzyskania przychodów;
  • możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób;
  • możliwość korzystania przez organy podatkowe z doręczania pism przy pomocy usługi hybrydowej polegającej na przekształceniu dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać na stronie: tinyurl.com/druk207 [dostęp: 04.03.2020]