Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Umorzenia w jst zbyt uznaniowe
2019-01-07, KW

Umorzenia w jst zbyt uznaniowe

Najwyższa Izba Kontroli zbadała prawidłowość umarzania zaległości podatkowych przez samorządy. Z dokumentu opisującego wyniki kontroli wynika, że organy wykonawcze gmin umarzają tego typu należności zbyt uznaniowo.

Rys. B. Brosz

Autorzy raportu podkreślili, że choć decyzje podejmowane w sprawach umorzeń są w świetle prawa decyzjami uznaniowymi, to uznaniowość nie oznacza w tym przypadku dowolności. Nieprawidłowości ujawniono aż w 36% postępowań, w których umorzono łącznie ponad 21 mln zł (66% kwoty badanych umorzeń). Naruszenia polegały m.in. na niewłaściwym gromadzeniu materiału dowodowego, niedochowywaniu terminów oraz nieprzestrzeganiu jawności postępowań. Wiele jednostek do wiadomości publicznej podawało też nieprawdziwe kwoty umorzeń dla poszczególnych przedsiębiorców.

Więcej na: tinyurl.com/NIK-umorzenie [dostęp: 28.12.2018].