Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Unikanie opodatkowania znów na celowniku
2020-04-08, KW

Unikanie opodatkowania znów na celowniku

Już 1 kwietnia mają wejść w życie przepisy zmieniające kilka ustaw podatkowych i mające na celu dalsze ograniczanie zjawiska unikania opodatkowania (druk sejmowy nr 208).

Nowe regulacje wynikają z implementacji przepisów unijnych i obejmują m.in.:

  • uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów dotyczących przekazywania informacji o schematach podatkowych;
  • wprowadzenie regulacji o rozbieżnościach w kwalifikacji struktur hybrydowych (w nowym rozdziale 3a ustawy o CIT);
  • uregulowanie kwestii przemieszczania towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium kraju lub innego państwa członkowskiego (w nowych rozdziałach 3a i 3b w dziale II ustawy o VAT);
  • określenie zasad automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych (w nowym dziale VA ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami).

Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone również w ordynacji podatkowej i ustawie o KAS. Projekt i uzasadnienie opublikowano na: tinyurl.com/druk208 [dostęp: 04.03.2020]