Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Usługa Twój e-PIT – fakty i mity
2019-03-01, KW

Usługa Twój e-PIT – fakty i mity

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące udostępnionej w lutym usługi Twój e-PIT polegającej na automatycznym przygotowaniu deklaracji podatkowej za poprzedni rok przez organy administracji skarbowej.

Rys. B. Brosz

Ponadto usługa została rozszerzona o dodatkowy element autoryzacyjny (podanie kwoty nadpłaty lub kwoty podatku do zapłaty z deklaracji za 2017 r.). W notce ministerstwa odniesiono się do sześciu mitów, które upowszechniły się po uruchomieniu usługi. W odpowiedzi na wątpliwości wyjaśniono:

1. System uwzględnia ulgę na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Nie uwzględnia jednak ulgi na dzieci urodzone w 2018 r. (tę informację trzeba dodać samodzielnie, podobnie jak informację, że dziecko wciąż się uczy mimo skończenia 18 lat).

2.    System przepisuje numer KRS organizacji pożytku publicznego z zeznania za 2017 r., jeśli nadal widnieje w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1%.

3. Zeznania PIT nie może zobaczyć nieuprawniona do tego osoba. Bezpieczeństwo danych wzmacnia dodatkowy element autoryzujący (kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty). Osoba, która uzyskuje dostęp do danych w sposób bezprawny, popełnia przestępstwo i ponosi odpowiedzialność karną.

4. Wpisanie przy logowaniu kwoty 0 (zero) w którymkolwiek z pól dotyczących danych podatkowych za 2018 r. nie pozwala na dostęp do zeznania za 2019 r. W takim wyjątkowym przypadku (ze względów bezpieczeństwa) wymagany jest profil zaufany.

5. Osoby, które odrzuciły zeznanie w usłudze Twój e-PIT, muszą je przygotować i złożyć samodzielnie do urzędu skarbowego (w wersji elektronicznej lub papierowej).

6. W ramach usługi rozliczenie jest aktualizowane na bieżąco na podstawie nowych informacji (np. od pracodawcy) do momentu akceptacji i wysłania zeznania. To oznacza, że wcześniej kwoty w rozliczeniu mogą ulegać zmianie.

Więcej na: tinyurl.com/MF-fakty oraz tinyurl.com/MF-odpowiedzi [dostęp: 25.02.2019].