Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Wadliwe lub nieistniejące upoważnienia
2019-12-04, KW

Wadliwe lub nieistniejące upoważnienia

Jednostki samorządu terytorialnego powinny lepiej kontrolować proces udzielania upoważnień do podejmowania decyzji administracyjnych i innych czynności – to wniosek płynący z kontroli NIK.

W 14 badanych urzędach jst niemal 24 000 decyzji administracyjnych podjęli urzędnicy, którzy nie mieli do tego upoważnienia, albo zostało ono wystawione przez osobę nieuprawnioną. NIK wskazała też, że 69% innych dokumentów (m.in. postanowień, zaświadczeń i poświadczeń) zostało podpisanych przez osoby nieuprawnione.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego podstawą stwierdzenia nieważności decyzji może być:

  • przekazanie przez niewłaściwą osobę upoważnienia do podejmowania decyzji i innych czynności w postępowaniu administracyjnym (np. gdy dokona tego zastępca wójta zamiast samego wójta);
  • udzielenie upoważnienia zbyt późno w stosunku do faktycznie realizowanych zadań albo w niepełnym zakresie.