Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Wzmocniona ochrona praw pracowników
2019-06-06, KW

Wzmocniona ochrona praw pracowników

Sejm uchwalił korzystne dla pracowników zmiany w kodeksie pracy.

Doprecyzowano przepisy o zakazie dyskryminacji oraz rozszerzono uprawnienia do odszkodowania za mobbing. Wprowadzono też korzystniejsze zasady egzekwowania prawa do uzyskania świadectw pracy (14-dniowy termin na wystąpienie do pracodawcy o sprostowanie dokumentu oraz możliwość ustalenia przez sąd prawa do otrzymania świadectwa pracy, jeśli nie można go uzyskać od pracodawcy). Więcej na: tinyurl.com/druk1653 [stan na: 03.06.2019].