Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Zmiany w klasyfikacji budżetowej
2018-12-10, KW

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Na stronach RCL pojawił się projekt zmian w rozporządzeniu z 2 marca 2010 r. w sprawie klasyfikacji budżetowej. Nowe przepisy (z pewnymi wyjątkami) mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. i mogą być stosowane do planu budżetu na 2019 r.

Zgodnie z treścią projektu:

  • dział 730 „Nauka” ma nosić nową nazwę „Szkolnictwo wyższe i nauka”, co pociąga za sobą dalsze konsekwencje w układzie rozdziałów (dział 803 „Szkolnictwo wyższe” zostanie uchylony);
  • w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” zostanie dodany rozdział 15020 „Rozwój rynku oraz infrastruktury paliw alternatywnych”;
  • w dziale 750 „Administracja publiczna” pojawią się rozdziały 75028 „Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka”, 75029 „Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego”, 75030 „Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców”;
  • w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zostanie dodany rozdział 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”.

W załącznikach 3 i 4 planuje się także dodać nowe paragrafy lub uchylić niektóre z obecnie obowiązujących. Zmienią się ponadto nazwy i objaśnienia do części paragrafów. Modyfikacje dotyczą w szczególności paragrafów związanych ze szkolnictwem wyższym.

Projekt zmian w rozporządzeniu opublikowano na: tinyurl.com/RCL-paragrafy [stan na 27.11.2018].