Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Znów będą zmiany w sprawozdaniach
2020-01-09, KW

Znów będą zmiany w sprawozdaniach

Szykują się kolejne zmiany w sprawozdawczości budżetowej.

W projekcie, który pojawił się na stronach RCL tuż przed świętami (23 grudnia), przewidziano:

  • uchylenie obowiązku sporządzania sprawozdania Rb-23A;
  •  nowy wzór sprawozdania Rb-24 i zmianę instrukcji jego sporządzania;
  •  aktualizację przepisów w zakresie sprawozdań

Rb-27 sporządzanych przez urzędy skarbowe i zmianę terminów przekazywania sprawozdań Rb-24 i Rb-27 sporządzanych przez te podmioty;

  • nowe symbole funduszy celowych w sprawozdaniu Rb-33 (357 „Fundusz Dostępności” i 358 „Fundusz Szerokopasmowy”);
  • zmianę instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-40 w zakresie wykazywania wydatków niewygasających w danym roku budżetowym.

Nowe przepisy mają mieć zastosowanie po raz pierwszy do kwartalnych sprawozdań Rb-40 za cztery kwartały 2019 r. oraz miesięcznych sprawozdań Rb-24 i Rb-27 za styczeń 2020 r. Sprawozdania Rb-23A, Rb-24 i Rb-27 za grudzień 2019 r. i roczne za 2019 r. będzie należało natomiast sporządzić na dotychczasowych zasadach. Projekt opublikowano na: tinyurl.com/RCL-23-12 [dostęp: 02.01.2020].KW