Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Zwrot VAT od inwestycji
2017-07-27, KW

Zwrot VAT od inwestycji

Jeśli samorząd uzyskał zwrot podatku VAT opłaconego wcześniej ze środków unijnych, to w myśl art. 207 ust. 1 ufp doprowadził do pobrania dofinansowania nienależnie i musi liczyć się z konsekwencjami w postaci obowiązku zwrotu otrzymanych środków, i to wraz z odsetkami, które liczone są od dnia przekazania tych środków. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 maja 2017 r. (II GSK 4503/16).

Sprawa dotyczyła gminy, która uzyskała z urzędu skarbowego zwrot podatku VAT z części faktur otrzymanych w związku z realizacją inwestycji wykorzystywanej przez zakład budżetowy gminy do działalności opodatkowanej. W momencie zawierania umowy o dofinansowanie gmina w dobrej wierze podpisała oświadczenie o kwalifikowalności VAT, nie przewidując, że wskutek zmiany linii orzeczniczej uzyska prawo do odliczenia VAT od nakładów na infrastrukturę wykorzystywaną przez zakład budżetowy.