Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kadry i płace

Ustalanie uprawnień do zasiłku chorobowego

Płatnik składek, który zgłasza do ubezpieczeń powyżej 20 ubezpieczonych, musi – we właściwym terminie i wysokości – obliczyć i wypłacić zasiłek chorobowy osobie uprawnionej. Problematyczne może okazać się prawidłowe określenie okresu zasiłkowego w przypadku okresów choroby powtarzających się w pewnych odstępach czasu, a także rozstrzyganie sytuacji spornych.

Grudzień 2019, Tomasz Głębocki

Podróże służbowe w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Jarosław Jurga – ekonomista i certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Grudzień 2019, Jarosław Jurga

Benefity pracownicze jako świadczenia z zfśs

Jednym z elementów systemu motywowania pracowników oraz wzmacniania ich relacji z pracodawcą są różnego rodzaju pozapłacowe korzyści, takie jak karty sportowe, dostęp do prywatnej opieki medycznej czy ubezpieczenie na życie. Sposób podatkowego i składkowego rozliczenia tego rodzaju świadczeń zależy przede wszystkim od źródła ich finansowania.

Listopad 2019 , Marek Choczaj

Zmiany PIT w drugiej połowie 2019 r. – nowe obowiązki pracodawcy

Osoby pracujące, które nie ukończyły jeszcze 26 lat, będą mogły skorzystać z nowych przepisów zwalniających ich przychody z podatku. W artykule wyjaśniamy zasady przyznawania zerowego PIT-u dla młodych, a także inne zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2019 r.

Październik 2019, Aleksander Gniłka

Podróże służbowe w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Jarosław Jurga – ekonomista i certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Październik 2019, Jarosław Jurga

Wykonywanie umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy

Umowa zlecenia nie stanowi bezwzględnego tytułu do ubezpieczeń społecznych, jeśli pracownik jest już ubezpieczony z tytułu innych umów. Wątpliwości w kwestii dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych oraz rozliczania składek mogą się pojawić wówczas, gdy pracownik zawarł kilka umów zlecenia lub na podstawie takiej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy.

Wrzesień 2019, Tomasz Głębocki

Pojęcie czasu i miejsca pracy w definicji podróży służbowej

Przyznanie pracownikowi określonych należności z tytułu odbycia podróży służbowej wymaga w pierwszej kolejności ustalenia, czy wyjazd służbowy spełnia definicję takiej podróży. Jest to szczególnie trudne, gdy w świetle umowy o pracę miejscem świadczenia pracy jest nie tylko siedziba pracodawcy, ale również określony obszar geograficzny.

Lipiec - Sierpień 2019 , Łukasz Paroń

Dokumenty dołączane do wniosku o emeryturę

Pracownica jednostki niedługo osiągnie 60 lat i w związku z tym zamierza złożyć do ZUS-u wniosek o przyznanie emerytury. Czy pracodawca jest zobowiązany do skompletowania dokumentów dołączanych do wniosku o emeryturę lub rentę? Jeśli tak, to jakiego rodzaju dokumenty (zaświadczenia) należy wystawić?

Lipiec - Sierpień 2019 , Zygmunt Łobejko

Odprawa emerytalno-rentowa w teorii i praktyce

Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem przysługującym pracownikowi raz w życiu w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. Pracodawca nie może się uchylić od wypłaty świadczenia, jeśli pracownik spełnia ustawowe warunki. Różne okoliczności ustania stosunku pracy sprawiają jednak, że stwierdzenie uprawnień z tego tytułu nie zawsze jest oczywiste.

Czerwiec 2019, Tomasz Głębocki

Podwyższenie przychodu emeryta – obowiązki informacyjne

Jednostka zatrudnia kilku emerytów na umowę o pracę. Czy w przypadku podwyższenia ich wynagrodzenia ponad dopuszczalne w ciągu roku kwoty przychodu należy informować o tym ZUS?

Czerwiec 2019, Zygmunt Łobejko
« poprzednia