Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Budżet i podatki

Zwrot bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości a rozliczenie VAT

Czy roszczenie o zwrot bonifikaty od zbywanej nieruchomości powoduje zmianę jej ceny i zobowiązuje jst do zmiany podstawy opodatkowania VAT, a w konsekwencji – wystawienia faktury korygującej? Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i wymaga analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz obowiązującej linii interpretacyjnej organów podatkowych.

Lipiec 2018, Mieczysława Szymańska

Dokumentowanie sprzedaży

Jednym z wymogów formalnych związanych z problematyką VAT jest odpowiednie udokumentowanie wpływu należności do jednostki. Decyzja o rodzaju dokumentu oraz zakresie zaprezentowanych na nim danych wymaga ustalenia statusu nabywcy oraz dokładnego przeanalizowania specyfiki danej transakcji. 

Lipiec 2018, Joanna Rudzka

Inwestycje wodno-kanalizacyjne w kontekście rozliczeń VAT

Odliczenie VAT naliczonego od kosztów budowy i funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to jedno z najbardziej zawiłych zagadnień podatkowych w praktyce funkcjonowania samorządów. Przyczyną problemów jest nie tylko skomplikowane prawo, ale również w dużej mierze – sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych.

Czerwiec 2018, Joanna Rudzka

Mechanizm podzielonej płatności VAT w sektorze publicznym

Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych posiadające status podatnika VAT powinny mieć świadomość, że przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności będą ich dotyczyć bezpośrednio. Choć stosowanie mechanizmu jest dobrowolne, to wystarczy decyzja jednego z kontrahentów, by jednostka stała się częścią nowego systemu rozliczeń.

Czerwiec 2018, Ewelina Skwierczyńska

Rozliczenie VAT w przypadku udziału pracownika uczelni w konferencji

Konferencje, w których uczestniczą pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, bardzo często mają charakter międzynarodowy. W dobie powszechnej informatyzacji zdarza się również, że uczestnictwo w takim wydarzeniu ma charakter zdalny. To znacząco komplikuje kwestię ustalenia miejsca świadczenia usługi, kluczową dla sposobu opodatkowania świadczenia.

Maj 2018, Sandra Przybylska

Formalne aspekty rozliczeń VAT

Najbardziej wyrazistym problemem związanym z tematyką podatku VAT są niewątpliwie spory merytoryczne toczące się choćby wokół ustalenia zakresu odliczenia. Nie można jednak zapominać, że niezmiernie ważnym aspektem rozliczeń jest także obowiązek spełnienia licznych formalności, z którymi spotykają się w swojej bieżącej pracy podmioty rozliczające VAT.

Maj 2018, Joanna Rudzka

Udział doktoranta w konferencji jako jego przychód podatkowy

Uczelnie często ponoszą różnego rodzaju koszty związane z wyjazdami doktorantów na konferencje czy sympozja. Kwestią kluczową jest ustalenie, czy w danym przypadku koszty te stanowią dla doktoranta nieodpłatne świadczenie będące jego przychodem podatkowym. Na uczelni mogą bowiem wówczas ciążyć obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kwiecień 2018, Sandra Przybylska

Obowiązek rozliczenia VAT przez nabywcę

Otrzymanie faktury zakupowej może się wiązać z obowiązkiem zapłaty podatku za sprzedawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku fiskus może się domagać od jednostki zapłaty podatku ponownie, mimo że uiściła już ona VAT w cenie zakupu. W takiej sytuacji jednostka nie ma również prawa do odliczenia podatku zapłaconego na fakturze otrzymanej od sprzedawcy.

Kwiecień 2018, Joanna Rudzka

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej

W wyniku wprowadzenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej, stanowiącej częściowo źródło dochodów gminy, samorządy zyskały nie tylko nowe kompetencje, ale i obowiązki. Do końca pierwszego kwartału 2018 r. samorządy miały czas na wysłanie informacji o wysokości opłaty do podmiotów zobowiązanych. Wyjaśniamy, jakie dokumenty należy opracować na dalszych etapach rozliczeń.

Kwiecień 2018, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rozliczeń podatku VAT odpowiada Joanna Rudzka – doświadczony szkoleniowiec, doradca podatkowy specjalizujący się w rozliczeniach jst.

Marzec 2018, Joanna Rudzka
« poprzednia