Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kadry i płace

Potrącenie należności z wynagrodzenia – nowe zasady

Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń to istotne narzędzie ochrony prawa do wynagrodzenia. W ostatnim czasie powstała potrzeba wzmocnienia mechanizmów ochronnych, dlatego ustawodawca zdecydował o zwiększeniu kwoty wolnej od potrąceń, jeśli w związku z pandemią doszło do obniżenia wynagrodzenia pracownika lub utraty źródła dochodu przez członka jego rodziny.

Maj - czerwiec 2020, Łukasz Paroń

Świadczenia z zfśs – osoby uprawnione, zasady naliczenia PIT i składek ZUS

Jedną z konsekwencji wystąpienia epidemii COVID-19 jest czasowe zwiększenie do 2000 zł limitu świadczeń z zfśs, które są w danym roku podatkowym zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Trzeba jednak pamiętać, że z zakresu tego zwolnienia wyłączono niektóre kategorie świadczeń, mimo że mogą być one związane z działalnością socjalną pracodawcy.


Maj - czerwiec 2020, Elżbieta Gaździk

Skąd działy finansowo-księgowe mogą czerpać wiedzę podczas epidemii?

Panująca epidemia koronawirusa zmusiła nas do wprowadzenia zmian zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Tak zwana tarcza antykryzysowa, w której znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. budżetów samorządowych, kwestii podatkowych czy zasad realizacji przetargów, wywołała wiele pytań i niejasności. Niestety, sytuacja nie pozwala na udział w szkoleniach stacjonarnych.

Maj - czerwiec 2020, Marcin Wojciechowski

Kontrolowanie pracownika w ramach pracy zdalnej

Przepisy wprowadzające możliwość pracy zdalnej regulują rozwiązania, które były już wdrażane przez pracodawców bez wyraźnej podstawy prawnej. Działania ustawodawcy są niewątpliwie słuszne w dobie zagrożenia epidemicznego. Dość ogólne sformułowanie przepisów może jednak rodzić pewne wątpliwości pojawiające się w trakcie praktycznego stosowania tego rozwiązania.

Kwiecień 2020 , Łukasz Paroń

Podróże służbowe w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Jarosław Jurga – ekonomista i certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Marzec 2020 , Jarosław Jurga

Prawne granice wydawania poleceń służbowych

Jedną z problematycznych sfer w relacjach na linii pracodawca–pracownik jest forma, treść czy przedmiot poleceń służbowych. Niekiedy pojawiają się wątpliwości, czy sposób wydawania takich nakazów może być przejawem szykanowania, mobbingu lub dyskryminacji. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia wraz z rosnącą rolą psychospołecznej strony relacji pracowniczych.

Marzec 2020 , Łukasz Paroń

Dieta z tytułu podróży krótszej niż 12 godzin

Jeśli podróż służbowa trwa od 8 do 12 godzin, a pracodawca zapewnia pracownikowi w czasie jej trwania posiłki, może się okazać, że wysokość diety przyjmie wartość ujemną i będzie stanowiła przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Takie stanowisko zajmowały do tej pory organy podatkowe. Niedawno zostało ono jednak podważone przez WSA w Warszawie.

Luty 2020, Jarosław Jurga

Szczególne tytuły do ubezpieczeń w spółkach prawa handlowego

Choć na podstawie art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych spółki prawa handlowego zostały wyłączone z sektora finansów publicznych, to mają one niebagatelne znaczenie dla jego funkcjonowania. Przykładem są spółki komunalne czy spółki z udziałem Skarbu Państwa. Warto więc przyjrzeć się najbardziej problematycznym przypadkom tytułów do ubezpieczeń społecznych w tych podmiotach.


Luty 2020, Tomasz Głębocki

Podróże służbowe w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Jarosław Jurga – ekonomista i certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Styczeń 2020,

Świadczenia z zfśs na rzecz emerytów i rencistów – obowiązki płatnika

Pomoc socjalna przyznawana przez jednostkę emerytom i rencistom będącym jej byłymi pracownikami nie zawsze będzie zwolniona z opodatkowania. W razie konieczności naliczenia podatku dochodowego płatnik powinien przesłać drogą elektroniczną do urzędu skarbowego – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – roczną deklarację PIT-8AR.

Styczeń 2020, Aleksander Gniłka
« poprzednia