Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Administracyjne postępowanie dowodowe

Administracyjne postępowanie dowodowe

Administracyjne postępowanie dowodowe
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Co może być dowodem w postępowaniu administracyjnym? Jaka jest różnica między domniemaniami prawnymi a faktycznymi? Jak sprawnie i zgodnie z przepisami doprowadzić do wyjaśnienia okoliczności faktycznych sprawy?

W publikacji opisano proces prowadzenia postępowania dowodowego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i wydanie decyzji administracyjnej. Na podstawie praktycznych przykładów i orzecznictwa sądów administracyjnych autor przedstawia zasady, jakimi należy się kierować w trakcie postępowania, oraz wskazuje czynności, które trzeba podjąć w celu uzyskania dowodów – od momentu ustalenia źródeł dowodowych aż do weryfikacji zebranego materiału dowodowego.

Czytelnik dowie się, jak podczas wyjaśniania sprawy wykorzystać nie tylko dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych czy wyniki oględzin, ale również filmy, fotografie czy pomiary przy użyciu GPS. Autor radzi, jak uniknąć najczęstszych błędów w trakcie prowadzenia postępowania, które mogą doprowadzić między innymi do uchylenia lub unieważnienia wydanej decyzji administracyjnej. Podpowiada również, jakich środków dyscyplinujących można użyć w stosunku do uczestników postępowania, aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu dowodowego.

Liczba stron: 344

AUTOR:

Paweł Daniel – doktor prawa, starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16