Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokonują odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, przy czym mogą też wybrać metodę amortyzacji zgodną z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Prowadząc ewidencję, muszą również brać pod uwagę regulacje rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont.

W książce szczegółowo omówiono wszystkie metody amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także zagadnienia związane ze stawkami amortyzacji i terminami dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Autorka przedstawia zasady księgowej ewidencji amortyzacji na schematach, a analizowane zagadnienia popiera licznymi przykładami, interpretacjami organów podatkowych oraz orzeczeniami sądów.

Czytelnik znajdzie w publikacji praktyczne rozwiązania wielu problemów, z którymi boryka się w codziennej pracy. Dowie się między innymi:

  • co zrobić w przypadku przyjęcia do ksiąg rachunkowych rzeczowych aktywów trwałych w okresie późniejszym niż faktyczny okres rozpoczęcia ich użytkowania,
  • jak dokonać korekty błędnie naliczonych odpisów,
  • czy aktualizacja oprogramowania komputerowego podlega amortyzacji.

Liczba stron: 232

AUTOR:

Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główny księgowy samorządowej jednostki budżetowej. Były arbiter Urzędu Zamówień Publicznych. Posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W trakcie swojej pracy zawodowej miała do czynienia z różnorodnymi zagadnieniami związanymi ze sferą finansów publicznych, w tym z kosztorysowaniem i rozliczaniem inwestycji czy udzielaniem zamówień publicznych. Autorka książek i artykułów w prasie branżowej.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16