Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych
Zamów

Cena: 128,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

W jaki sposób należy porządkować, przechowywać i zabezpieczać dokumentację? Czym się różni postępowanie z materiałami archiwalnymi od czynności związanych z dokumentacją niearchiwalną? Kto sprawuje nadzór nad postępowaniem z dokumentami?

Książka objaśnia problematykę dotyczącą postępowania z dokumentacją – od chwili utworzenia pierwszego dokumentu w sprawie aż do przekazania dokumentacji do archiwum państwowego (w przypadku materiałów archiwalnych) lub w celu jej zniszczenia (gdy mamy do czynienia z dokumentacją niearchiwalną).

Zawarto w niej opis zagadnień z zakresu m.in.:

  • podstawowych przepisów prawa archiwalnego,
  • zarządzania dokumentacją,
  • rodzajów, funkcji, wprowadzania i opiniowania normatywów kancelaryjnych,
  • systemów kancelaryjnych,
  • systemu tradycyjnego i systemu EZD,
  • archiwizacji, brakowania, klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji,
  • organizacji oraz zadań archiwum zakładowego i składnicy akt,
  • archiwizacji dokumentacji projektów europejskich,
  • postępowania z dokumentacją w razie reorganizacji lub ustania działalności jednostki organizacyjnej.

Publikacja przedstawia wszystkie zagadnienia w takim kształcie, w jakim zostały one określone w wyniku zmiany ustawy archiwalnej z 20 marca 2015 r. oraz wprowadzenia nowych rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Liczba stron: 296

AUTOR:

Andrzej Regliński – doświadczony archiwista, od 1993 roku kierownik oddziału Archiwum Państwowego. Autor licznych publikacji, regularnie prowadzi szkolenia dla administracji i firm prywatnych z zakresu postępowania z dokumentacją oraz kursy archiwalne I i II stopnia, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16