Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa

Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa

Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa
Zamów

Cena: 128,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Jak wdrożyć budżetowanie zadaniowe? Jak zapewnić przejrzystość planowania i wykonania budżetu oraz zwiększyć efektywność i skuteczność wydatkowania środków? Jak kontrolować realizację zadań budżetowych? Jak dostosować system rachunkowości jednostki do wymogów budżetu zadaniowego? Odpowiedzi na te i inne pytania znalazły się w książce, która szczegółowo prezentuje zasady budżetowania zadaniowego.

Autor przybliżył istotę budżetu zadaniowego oraz korzyści płynące z jego wdrożenia. Przedstawił możliwość wykorzystania go jako narzędzia zarządzania finansami w jednostce. Opisał standardy definiowania celów w budżecie i dobierania mierników ich realizacji. Ponadto wyjaśnił, jak dostosować system rachunkowości i zbudować model rozliczeniowy, który umożliwi prawidłową alokację kosztów i wydatków do poszczególnych zadań.

Publikacja, wzbogacona o liczne przykłady, stanowi istotne wsparcie przy wdrażaniu lub usprawnianiu metody budżetowania zadaniowego. Jest adresowana do pracowników działów finansowo-księgowych, osób odpowiedzialnych za budżetowanie w jednostce oraz przedstawicieli instytucji kontroli i nadzoru.

Do książki dołączona jest płyta CD z edytowalnymi wersjami przydatnych dokumentów.

Liczba stron: 216

AUTOR:
Sławomir Heciak
– specjalista w zakresie finansów publicznych, w tym księgowości budżetowej i audytu wewnętrznego. Wieloletni pracownik administracji samorządowej w działach finansowo-księgowych. Autor licznych artykułów w czasopismach fachowych, między innymi w miesięczniku „Finanse Publiczne”. Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu audytu i rachunkowości.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16