Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym

Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym

Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym
Zamów

Cena: 128,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Kompleksowe opracowanie na temat rozstrzygania spraw indywidualnych w postępowaniu administracyjnym.

W publikacji wyjaśniono, jak rozstrzygnąć sprawę urzędową w drodze decyzji administracyjnej, z jakich elementów składa się decyzja i kiedy zaczyna obowiązywać. Autorki odpowiadają na pytanie, czym decyzja różni się od postanowienia administracyjnego. Omawiają przykłady postanowień dotyczących m.in. odmowy wszczęcia postępowania, przeprowadzenia dowodu, ukarania grzywną czy wydania zaświadczenia.
 
Czytelnik dowie się także,
w jakich sytuacjach spór między stronami można rozstrzygnąć na zasadzie ugody i kto może zaproponować zawarcie takiego porozumienia. Autorki opisują proces zatwierdzenia ugody przez organ administracji i podpowiadają, po jakim czasie strony mogą realizować postanowienia zawarte w ugodzie.
 
Książka została napisana przystępnym językiem i wzbogacona praktycznymi przykładami, poradami, wzorami pism procesowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych.

Liczba stron: 256

AUTORZY:

Prof. UWr dr hab. Lidia Klat-Wertelecka – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, wykładowca na studiach podyplomowych, prowadzi szkolenia dla administracji.
 
Dr Beata Kozicka
– adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wykładowca na studiach podyplomowych.
 
Dr Ewa Pierzchała
– adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wykładowca na studiach podyplomowych, prowadzi szkolenia dla administracji.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16