Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » E-postępowanie podatkowe w praktyce

E-postępowanie podatkowe w praktyce

E-postępowanie podatkowe w praktyce
Zamów

Cena: 128,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

W jaki sposób wszcząć e-postępowanie podatkowe? Jak przebiega procedura doręczenia elektronicznego i kiedy jest ono skuteczne? Kto może otrzymać e-dostęp do akt sprawy?

Publikacja porusza kwestie związane z postępowaniem podatkowym przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych. Autorzy określają zasady takiej formy komunikacji między organem podatkowym a stroną postępowania oraz innymi organami administracji publicznej. Omawiają reguły dotyczące doręczania korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przedstawiają charakterystykę skrzynek nadawczych oraz przesłanki e-doręczenia.

Książka opisuje procedury dokumentowania czynności w e-postępowaniu podatkowym i zasady wydawania decyzji podatkowej w formie dokumentu elektronicznego. Precyzuje, jak przygotować wezwanie elektroniczne, przeprowadzić postępowanie dowodowe oraz przekazać sprawę do sądu administracyjnego.

Ponadto publikacja porusza takie zagadnienia, jak:

  • przesłanki uruchomienia trybu elektronicznego,
  • techniczne aspekty komunikacji elektronicznej w zakresie postępowania podatkowego,
  • udzielanie pełnomocnictwa przez Internet,
  • procedura odstąpienia od komunikacji elektronicznej,
  • obsługa portali podatkowych,
  • rozwiązywanie problemów związanych z odebraniem korespondencji doręczonej elektronicznie przez niewłaściwego pełnomocnika strony.

Opracowanie zawiera praktyczne przykłady oraz wskazówki ułatwiające efektywne ustrukturyzowanie i wykorzystanie pozyskanych informacji przez organy podatkowe.

Liczba stron: 215

AUTOR:

Tomasz Burczyński – doktor nauk prawnych, radca prawny, wspólnik GWW Tax, specjalizujący się w sporach podatkowych. W 2016 r. zajął II miejsce w rankingu Gazety Prawnej w kategorii „spory przed sądami”. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedur administracyjnych i sądowych, materialnego prawa podatkowego oraz prawa informatycznego.

Tomasz Nowak – doktor nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego – Zakładzie Zobowiązań i Procedur Podatkowych.

Kamil Szczęsny – adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym, postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz prawie karnym i karnym skarbowym, współpracujący z GWW Tax, zdobywca II miejsca w X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych, w kategorii „podatki i opłaty lokalne”, organizowanym w 2016 r. oraz finalista konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2016.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16