Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Jak prowadzić egzekucję, gdy zobowiązany nie zapłacił podatku, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy kary pieniężnej? Jakie świadczenia pieniężne nie podlegają egzekucji? Czym różni się zarzut od zażalenia?

Jak prowadzić egzekucję, gdy zobowiązany nie zapłacił podatku, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy kary pieniężnej? Jakie świadczenia pieniężne nie podlegają egzekucji? Czym różni się zarzut od zażalenia?

Książka pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy odpowiadają między innymi na pytania:

  • jak prowadzić egzekucję na rzecz wierzycieli krajowych i zagranicznych,
  • jakie informacje musi zawierać tytuł wykonawczy,
  • co należy zrobić z wnioskiem lub tytułem wykonawczym przesłanym drogą elektroniczną,
  • w jakich przypadkach egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia,
  • jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową,
  • kiedy może nastąpić zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Opracowanie zostało wzbogacone najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych; skierowane jest do wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego.

Liczba stron: 288

AUTORZY:

Dr Przemysław Ostojski – asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu polskiego oraz niemieckiego postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania sądowoadministracyjnego.
 
Dr Wojciech Piątek – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego w administracji oraz postępowania sądowoadministracyjnego.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16