Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

 Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym
Zamów

Cena: 148,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Jaką metodę inwentaryzacji wybrać? Jak uniknąć najczęściej pojawiających się błędów? Jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne? Jakie są konsekwencje naruszenia regulacji uor?

Poradnik ułatwi pracownikom jednostek sektora finansów publicznych sprawne i skuteczne przeprowadzenie procesu inwentaryzacji. Autor, powołując się na konkretne przykłady, opisuje sytuacjenieprawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji oraz wskazuje, jak uniknąć błędów. Przedstawia konsekwencje, jakie może spowodować naruszenie regulacji uor, i podaje przykłady orzeczeń komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Omawia najważniejsze przydatne w praktyce zagadnienia, w tym m.in.:

  • cele, rodzaje i metody inwentaryzacji,

  • techniki inwentaryzacji – wraz z podaniem zalet i wad każdej z technik,

  • rolę, obowiązki i odpowiedzialność pracowników jednostki w procesie inwentaryzacji,

  • spis z natury środków trwałych – przeprowadzenie go krok po kroku,

  • uprawnienia i obowiązki komisji inwentaryzacyjnej,

  • przebieg inwentaryzacji gotówki w kasie oraz środków pieniężnych na rachunkach bankowych,

  • przeprowadzenie inwentaryzacji metodami potwierdzenia sald oraz weryfikacji z dokumentacją,

  • ustalanie, wyjaśnianie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – ujęcie w ewidencji księgowej,

  • dokumentowanie procesu inwentaryzacji,

  • niedopełnienie obowiązków a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Drugie wydanie zostało uzupełnione o najnowsze przepisy i wyjaśnienia Komitetu Standardów Rachunkowości, a także o omówienie inwentaryzacji zapasów i materiałów bibliotecznych oraz odpowiedzialności personalnej w tzw. „jednostkach obsługiwanych”.Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca edytowalne wersje wzorów dokumentów przydatnych podczas przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Liczba stron: 458

AUTOR:

Sebastian Bach – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Skarbnik gminy, kierownik referatu finansowo-budżetowego. Były starszy inspektor kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Szkoleniowiec służb finansowo-księgowych sektora finansów publicznych, autor wielu publikacji z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz pomocy publicznej.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16