Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

 Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym
Zamów

Cena: 128,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Jaką metodę inwentaryzacji wybrać? Jak uniknąć najczęściej pojawiających się błędów? Jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne? Jakie są konsekwencje naruszenia regulacji uor?

Poradnik ułatwi pracownikom jednostek sektora finansów publicznych prze­prowadzić sprawnie i skutecznie proces inwentaryzacji. W opracowaniu zostały omówione najważniejsze, przydatne w praktyce zagadnienia, w tym m.in.:

  • cele, rodzaje i metody inwentaryzacji,
  • techniki inwentaryzacji – wraz z wypisaniem zalet i wad każdej z technik,
  • rolę, obowiązki i odpowiedzialność pracowników jednostki w procesie inwentaryzacji,
  • spis z natury środków trwałych – przeprowadzenie go krok po kroku,
  • uprawnienia i obowiązki komisji inwentaryzacyjnej,
  • przebieg inwentaryzacji gotówki w kasie oraz środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
  • przeprowadzenie inwentaryzacji metodą potwierdzenia oraz weryfikacji z dokumentacją,
  • ustalanie, wyjaśnianie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – ewidencja księgowa,
  • dokumentowanie procesu inwentaryzacji,
  • inwentaryzacja a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ponadto w książce omówiono na przykładach wiele przypadków nieprawidłowe­go przeprowadzania inwentaryzacji, wraz ze wskazówkami, jak uniknąć błędów. Opisane zostały również konsekwencje, jakie może spowodować naruszenie regulacji uor, wraz z przykładami orzeczeń komisji orzekających
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca edytowalne wersje wzorów dokumentów przydatnych podczas przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Liczba stron: 336

AUTOR:

Sebastian Bach  – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Były starszy inspektor kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Ekspert powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach RPO WD na lata 2007–2013. Szkoleniowiec służb finansowo-księgowych sektora finansów publicznych, autor wielu publikacji z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz pomocy publicznej.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16