Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych

Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych

Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych
Zamów

Cena: 119,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Kontrole realizacji projektów unijnych, prowadzone u polskich beneficjentów, często prowadzą do nałożenia sankcji w postaci zwrotu środków z dofinansowania lub zmniejszenia ilości środków przyznanych.

Publikacja kompleksowo omawia procedurę dotyczącą zwrotu dofinansowania, przedstawiając działania prowadzące z jednej strony do skutecznego nałożenia sankcji, z drugiej zaś do ochrony interesu beneficjenta.

Autor wskazuje, które naruszenia w projektach najczęściej przesądzają o nieotrzymaniu przez beneficjenta przyznanego dofinansowania. Wnikliwie analizuje przypadki wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub też pobierania środków nienależnych bądź w nadmiernej wysokości. Przedstawia konsekwencje nieprawidłowej realizacji projektu, pokazując, w jaki sposób beneficjenci mogą uniknąć sankcji zwrotu dofinansowania lub ją zminimalizować. Dokładne omówienie procedury wydawania rozstrzygnięć w sprawie zwrotu środków pomoże instytucjom przyznającym dofinansowanie i weryfikującym realizację projektów uniknąć wydawania wadliwych decyzji. Poza odwołaniem do przepisów wskazane sytuacje zostały poparte wieloma praktycznymi przykładami.

Publikacja adresowana jest zarówno do beneficjentów środków unijnych, przede wszystkim z sektora finansów publicznych, jak i do podmiotów odpowiedzialnych za kontrolę prawidłowości realizacji projektów oraz doradców i pełnomocników zajmujących się prawnymi aspektami korzystania ze środków unijnych.

Liczba stron: 184

Autor:

Grzegorz Karwatowicz – doradca w Kancelarii Prawnej Grynhoff Woźny Wspólnicy, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi praktyczne szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa finansów publicznych oraz środków unijnych. Autor kilkudziesięciu artykułów publikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach branżowych, eksperckich i prawniczych, współautor monografii "Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych".

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16